2014 ed bacon - Adventnature board - Design Team: Jason Yu, MLA 2014; Chris Counihan, MLA/MA 2016; Ian Kolesinskas, MRP 2015; Jing Pan, BSLA 2014; Ruoying Tang, MLA 2016; Shu Liu, MLA 2014; Wenjie Liu, MLA 2014