Qiangfei Xia

Device Fabrication
Qiangfei Xia
Contact Info

Electrical and Computer Engineering
201D Marcus Hall
100 Natural Resources Road
Amherst, MA 01003

(413) 545-4571
qxia@ecs.umass.edu

nano.ecs.umass.edu/