Chemistry Graduate Students 2022

grad student Nicholas Baker
Nicholas Baker
Research Advisor:
Joseph DuChene
grad student Shrishti Barethiya
Shrishti Barethiya
Research Advisor:
Jianhan Chen
grad student Priyanka Bhattacharyya
Priyanka Bhattacharyya
Research Advisor:
Mingxu You
grad student Soham Chakraborty
Soham Chakraborty
Research Advisor:
Vincent Rotello
grad student Roulan Cheng
Ruolan Cheng
Research Advisor:
Igor Kaltashov
grad student Elizabeth Cote
Elizabeth Cote
Research Advisor:
James Walsh
graduate student Arnab Das
Arnab Das
Research Advisor:
Ricardo Metz
grad student Anirudh Devarajan
Anirudh Devarajan
Research Advisor:
S. Thayumanavan
grad student Anthony Fosu
Anthony Fosu
grad student Sima Khajouei
Sima Khajouei
Research Advisor:
Mingxu You
grad student Md Luthfar Rahman Liman
Luthfar Rahman Liman
Research Advisor:
Trisha Andrew
grad student Massenat Neumiah
Neumiah Massenat
Research Advisor:
Joseph DuChene
grad student Nouina Nasim
Nourina Nasim
Research Advisor:
Vincent Rotello
grad student Huong Ly Nguyen
Ly Nguyen
Research Advisor:
Min Chen
grad student Camryn Payne
Camryn Payne
Research Advisor:
Trisha Andrew
grad student Elizabeth Pena
Elizabeth Pena
Research Advisor:
Vincent Rotello
grad student Moly Rani
Moly Rani
Research Advisor:
Min Chen
grad student Minelise De Jesus
Minelise Rivera De Jesus
Research Advisor:
S. Thayumanavan
grad student Aimee Shen
Aimee Shen
Research Advisor:
Michelle Farkas
grad student Neslihan Tararu
Ness Tabaru
Research Advisor:
Richard Vachet
grad student Sheta Tori
Sheta Tori
Research Advisor:
Trisha Andrew
grad student Chau Thi Minh Tran
Chau Tran
Research Advisor:
Igor Kaltashov
grad student Carmen Wiggin
Carmen Wiggin
Research Advisor:
Ricardo Metz