Kamari mah aya nu salah euy, menu pinggir kiri masih aya garisna.
Nu ayeuna mah geus baleg lah. !
Replace deui kabeh file 'htm' nu kamari ku nu ieu.
Lamun aya deui nu laen e-mail wee mumpung keur nganggur yeuh ..

Geus, bel !!

Copyright 2003 Research and Evaluation Methods Program, University of Massachusetts Amherst,
152 Hills South, Amherst, Massachusetts, 01003. (413) 545-0262.

This is an official publication of the University of Massachusetts Amherst.
Send any comment about this page to the Webmaster: rempweb@oitunix.oit.umass.edu
Web Team: Urip Purwono, Lisa Keller, Ning Han
Design: Urip Purwono