Former Committees

Post

2016/2017

2015/2016

2012/2013

2011/2012

2010/2011

President
Siontani Datta
Ishita Dasgupta
Prasana Ravindran
Aniruddha Upadhye
Ajanta De
Vice-President
Veera Siva Sri Aditya Katam
Ishan Durugkar
Madhura Pawar
Santosh khasanvis
Karthikeshwar Ivaturi
Treasurer
Kaushal Sumaria
Nakul Bende
Shilpa saklani
Tanushree Tokle
General Secretary
Nithin Kumar
Shrikant Vyas
Shweta Malik
Aditya Gopi
Public Relations Officer
Amulya Gullapalli
Art Advisor
 
Akshaya Shanmugam
Event Co-ordinator
Nikita Kamaraj
Paras Doshi
Upasana Hariram
Mehernosh Dabhoiwala
Fahd Ahmed
Sourabh Gupta
Natesh ganesh
Harshwardhan Katkar
Anwesha Sanyal
Arunachalam Annamalai
Shankari Arul
Tejaswi Chaitanya Peyyeti
Sudheendra Srivatsa
Bharath Phanibushana
Pavan Panchapakeshan
Priyanka Rajendra
Undergraduate
Event Co-ordinator
Vaishal Shah
Srideep Maulik
Vaishal Shah
Srideep Maulik
Vaishal Shah
Communications
Web Administrator
Vinitra Ramasubramaniam
Puja Mishra
Aditya Dodda
Aditya Gopi
Karan Mendiratta
Lokesh Subrahmanyam

Post

2009/2010

2008/2009

 
President
Sneha Rasal
Kartik Deshpande
 
Vice-President
Abhisek Dwaraki
Ramakrishna Vadlamani
 
Treasurer
Rashmi Nargundkar
Rohan Patil
 
General Secretary
Supratim Mukherjee
 
Public Relations Officer
Puja Jain
Saurabh Maheshwari
 
Art Advisor
 
Event Co-ordinator
Hitesh Thaker
Shehla Hussein
Hitesh Thaker
Shailesh Hegde
Harshit Joshi
 
Undergraduate
Event Co-ordinator
Nidhi Kumar
Vishwa Shah
Nidhi Kumar
Vishwa Shah
 
Communications
Anjali Bhonsle
Rance Rodrigues
 
Web Administrator
Sriram Natarajan
Shruti Vyas